Uvodnik II/1

Zamenjave št. 3: poskus kataloga   Arhiv kot pojem predstavlja zbiranje in razvrščanje objektov (idej, dogodkov, oseb, stvari). Za arhiv…

Ajda Šubelj, UMETNOST PRODAJE WARHOLOVE DUŠE, TELEFONSKIH ANKET IN SLONJIH RILCEV Komar in Melamid – umetnika kot »pranksterja«

Z norčevanjem iz ideje umetnosti kot zdravila sta Komar in Melamid nadaljevala tudi po emigraciji. Leta 1999 sta začela s projektom Zdravilna moč umetnosti, v okviru katerega sta ustanovila Ministrstvo van Gogha. Umetnika sta z van Goghovimi slikami zdravila najrazličnejše bolezni in nad pacienti izvajala tudi terapijo s svetlobo in senco (sl. 4), s tem pa ustvarila parodijo sodobne umetnosti in se posmehnila vsesplošni priljubljenosti van Gogha.

Primož Mlačnik, Sutra će te ponit

Težko je pisati dobro poezijo, Sanja v zvezek, ki ji sloni na kolenih, zapiše nekaj besed. Obkroži jih in poveže s črtami. Dve besedi debelo podčrtuje. Ljubezen. Domovina.

Vid Bešter, Avtoportret kritika

Predmet tega spisa bo zato lik kritika. Vendar ne zarisan v občem kot zgled, čaščen in posneman, ampak znotraj in iz mojega lastnega partikularnega poskušanja oblikovanja kritiškega diskurza.

Matej Kavčič, Prehajanje iz S v S3

Moj dolgi izpad je kulminiral v tem, da sem mu rekel, da se mi zdi, da je v tej zbirki našel res odlično mesto med prozo in poezijo, med teorijo in novinarstvom, nekaj, kar tudi sam poskušam početi. Na to človek mirno odgovori: “Ja, [temu se reče] esej.”