Uvodnik II/1

Zamenjave št. 3: poskus kataloga   Arhiv kot pojem predstavlja zbiranje in razvrščanje objektov (idej, dogodkov, oseb, stvari). Za arhiv so ključni pojmi čas, prostor in objekt – ne pa tudi subjekt. Subjekt je tisti, ki samo brska po arhivu. In je tisti, ki izbrskanim stvarem določa njihovo vrednost v določenem zgodovinskem kontekstu. Arhiv sam… Read More Uvodnik II/1