Rina Pleteršek, O izgubljeni materi, sveti prostitutki in bednemu dekletu

Fjodor Mihajlovič Dostojevski je tisti ruski pisatelj, ki je na piedestal postavil razmišljujočega moškega izgubljenega v zmedenem svetu. Že več desetletij so z njim obsedeni tako literarni kritiki, kot teologi, v tem eseju pa se bom posvetila ženskam v delih Dostojevskega in objasnila, zakaj bi se morale z njim ukvarjati tudi feministke. Generalno se vse… Read More Rina Pleteršek, O izgubljeni materi, sveti prostitutki in bednemu dekletu

Meta Cunder, MODA KOT MATERIALNA KULTURA

V eseju bom zagovarjala tezo, da lahko objekti delujejo kot spominska mesta, in sicer ne glede na zmožnost, da skozi svojo materialnost izdajajo informacije o nosilcu. To bom pokazala preko definiranja različnih pristopov k raziskovanju modnih izdelkov in pomena spomina v kontekstu materialne kulture, sploh v povezavi s smrtjo. Zgornje teorije bom povezala z analizo… Read More Meta Cunder, MODA KOT MATERIALNA KULTURA

Svit Komel, KOLEDAR DRUŽBE SVETEGA MOHORJA – O koledarju, pratiki in zamejevanju časa

Ur. opomba: navedene opombe se nahajajo v spodnjem delu besedila.   Prehod starega leta v novo je že kar po tradiciji obeležen z obiskom dimnikarjev, gasilcev, mormonov, ki od vrat do vrat prinašajo koledarje za prihajajoče leto. Gre za variacijo prastarega običaja koledovanja, izvirajočega še iz staroslovanskih časov, po katerem koledniki hodijo od vrat do… Read More Svit Komel, KOLEDAR DRUŽBE SVETEGA MOHORJA – O koledarju, pratiki in zamejevanju časa

Marija Jeremić, Politično nekorektna ideja, poslednja linija odpora

Razglednice. Pojem, ki ga v tem eseju razvijam in oblikujem, dokler ne postane sinonim za jugonostalgijo »čefurske« podkulture na Slovenskem. Gre za nostalgijo po izmišljeni deželi, »jugoslovanski Atlantidi« – vsakič, ko se sklicujemo nanjo, je tako, kot bi prepričevali prijatelja, da je mesto, od koder smo mu poslali razglednico, zares tako čudovito, kot so čudovite krhke eksotične rožice, ki se na stenah idiličnega gradu ljubkujejo s svetlobo žarečega sončnega zahoda nad morjem.… Read More Marija Jeremić, Politično nekorektna ideja, poslednja linija odpora

Luka Culiberg, Avtor in avtoriteta

V angleškem pomenu besede sta avtor in avtoriteta (kot oblast) lahko v antagonističnem odnosu, pri čemer slednja nadzoruje in po potrebi kaznuje avtorja kot odgovornega nosilca nevarnih in nedovoljenih misli. To je eden od ključev za razumevanje pojava pojma avtorstva v zgodnjem modernem obdobju na Japonskem. Avtoriteta je vselej zvezana tudi z odgovornostjo.… Read More Luka Culiberg, Avtor in avtoriteta

Jaka Smerkolj, Maturitetni esej, ki to ni

Literarni esej, ki ga vsako leto piše cela generacija slovenskih gimnazijcev, ni esej. Polovica ocene, ki si jo prislužiš pri predmetu materinščine, se v skupnem seštevku ne nahaja, ker bi odpisal maturitetni esej. Pisni sestavek je strogo voden literarni spis z natančnimi navodili, ki jih mora vsak pisec sproti obkljukavati. Vsa svoboda pravega esejističnega udejstvovanja je v njem izgubljena.… Read More Jaka Smerkolj, Maturitetni esej, ki to ni