Meta Cunder, MODA KOT MATERIALNA KULTURA

V eseju bom zagovarjala tezo, da lahko objekti delujejo kot spominska mesta, in sicer ne glede na zmožnost, da skozi svojo materialnost izdajajo informacije o nosilcu. To bom pokazala preko definiranja različnih pristopov k raziskovanju modnih izdelkov in pomena spomina v kontekstu materialne kulture, sploh v povezavi s smrtjo. Zgornje teorije bom povezala z analizo… Read More Meta Cunder, MODA KOT MATERIALNA KULTURA

Svit Komel, KOLEDAR DRUŽBE SVETEGA MOHORJA – O koledarju, pratiki in zamejevanju časa

Ur. opomba: navedene opombe se nahajajo v spodnjem delu besedila.   Prehod starega leta v novo je že kar po tradiciji obeležen z obiskom dimnikarjev, gasilcev, mormonov, ki od vrat do vrat prinašajo koledarje za prihajajoče leto. Gre za variacijo prastarega običaja koledovanja, izvirajočega še iz staroslovanskih časov, po katerem koledniki hodijo od vrat do… Read More Svit Komel, KOLEDAR DRUŽBE SVETEGA MOHORJA – O koledarju, pratiki in zamejevanju časa