Uvodnik II/1

Zamenjave št. 3: poskus kataloga   Arhiv kot pojem predstavlja zbiranje in razvrščanje objektov (idej, dogodkov, oseb, stvari). Za arhiv … Več