Vid Bešter, Bine Debeljak Dušan Pirjevec in Kafkov Grad: topos in utopos, dejansko in potencialno v Pirjevčevi teoriji evropskega romana

Pri tem najinega zanimanja ne vodi kritični duh, ki bi želel pokazati, da je Pirjevčeva teorija neuporabna, temveč prej nekakšna estetska očaranost nad lepoto njegove teoretske zgradbe, ki v veliki meri (po najinem mnenju) izhaja prav iz teh elementov.

Advertisements

Jaka Smerkolj, Je šla modrost po svoji poti

ste v redu?

malce postan zrak je

bomo odprli okno, ne skrbite

ne, saj ne, saj ni prvič

Primož Mlačnik, Sutra će te ponit

Težko je pisati dobro poezijo, Sanja v zvezek, ki ji sloni na kolenih, zapiše nekaj besed. Obkroži jih in poveže s črtami. Dve besedi debelo podčrtuje. Ljubezen. Domovina.

Vid Bešter, Avtoportret kritika

Predmet tega spisa bo zato lik kritika. Vendar ne zarisan v občem kot zgled, čaščen in posneman, ampak znotraj in iz mojega lastnega partikularnega poskušanja oblikovanja kritiškega diskurza.

Matej Kavčič, Prehajanje iz S v S3

Moj dolgi izpad je kulminiral v tem, da sem mu rekel, da se mi zdi, da je v tej zbirki našel res odlično mesto med prozo in poezijo, med teorijo in novinarstvom, nekaj, kar tudi sam poskušam početi. Na to človek mirno odgovori: “Ja, [temu se reče] esej.”

Muanis Sinanović, Kako si predstavljam revolucijo

Z desne strani k meni pristopi Vplivni Kolumnist in začne moledovati: “To je zelo nevarno, to je zelo nevarno, kaj pa počnete, nimate pojma.” On ne ve, da je revolucija pravzaprav že izvršeno dejstvo.