Luka Culiberg, Avtor in avtoriteta

V angleškem pomenu besede sta avtor in avtoriteta (kot oblast) lahko v antagonističnem odnosu, pri čemer slednja nadzoruje in po potrebi kaznuje avtorja kot odgovornega nosilca nevarnih in nedovoljenih misli. To je eden od ključev za razumevanje pojava pojma avtorstva v zgodnjem modernem obdobju na Japonskem. Avtoriteta je vselej zvezana tudi z odgovornostjo.

Advertisements

Lara Paukovič, Razmerje med esejistiko in romanopisjem

Zakaj torej sploh pisati esej, in kar je morda še pomembneje, kako podajati mnenje, da bo nekaj tako intimnega, kot so naša stališča in izkušnje, sploh pritegnilo zunanjega bralca?

Jaka Smerkolj, Maturitetni esej, ki to ni

Literarni esej, ki ga vsako leto piše cela generacija slovenskih gimnazijcev, ni esej. Polovica ocene, ki si jo prislužiš pri predmetu materinščine, se v skupnem seštevku ne nahaja, ker bi odpisal maturitetni esej. Pisni sestavek je strogo voden literarni spis z natančnimi navodili, ki jih mora vsak pisec sproti obkljukavati. Vsa svoboda pravega esejističnega udejstvovanja je v njem izgubljena.